Sveriges landskamper år för år

         
  Sverige 1920-1929 Sverige 1950-1959 Sverige 1980-1989

Sverige 2010-

  Sverige 1930-1939 Sverige 1960-1969 Sverige 1990-1999  
Sverige 1908-1919 Sverige 1940-1949 Sverige 1970-1979 Sverige 2000-2009  
         

 

 

                 
1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 2021
1942 1952 1962 1972 1982 1992 2002 2012 2022
1943 1953 1963 1973 1983 1993 2003 2013 2023
1944 1954 1964 1974 1984 1994 2004 2014 2024
1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005 2015  
1946 1956 1966 1976 1986 1996 2006 2016  
1947 1957 1967 1977 1987 1997 2007 2017  
1948 1958 1968 1978 1988 1998 2008 2018  
1949 1959 1969 1979 1989 1999 2009 2019  
                 
                 
                 

 

 

                                    Sverige i VM-slutspel och EM-Slutspel

       
Sverige i VM-slutspel   Sverige i EM-slutspel  
       
Alla VM-Kval Matcher   Alla EM-Kval Matcher  
       
       

 

 

                                        Sverige i VM-slutspel och VM-kval

           
VM 1930 VM 1990        
VM 1934 VM 1994 VM-kval 1949 VM-kval 1992-93    
VM 1938 VM 1998 VM-kval 1953 VM-kval 1996-97    
VM 1950 VM 2002 VM-kval 1960-61 VM-kval 2000-01    
VM 1958 VM 2006 VM-kval 1964-65 VM-kval 2004-05    
VM 1962 VM 2010 VM-kval 1968-69 VM-kval 2008-09    
VM 1966 VM 2014 VM-kval 1972-73 VM-kval 2012-13    
VM 1970 VM 2018 VM-kval 1976-77 VM-kval 2016-17    
VM 1974   VM-kval 1980-81 VM-kval 2021-22    
VM 1978   VM-kval 1984-85      
VM 1982   VM-kval 1988-89      
VM 1986          
           
           

 

                                           Sverige i EM-slutspel och EM-kval

           
           

EM 1972

EM 2004 EM-kval 1966-67      
EM 1976 EM 2008 EM-kval 1970-71 EM-kval 1998-99    
EM 1980 EM-2012 EM-kval 1974-75 EM-kval 2002-03    
EM 1984 EM 2016 EM-kval 1978-79 EM-kval 2006-07    
EM 1988

EM 2021

EM-kval 1982-83 EM-kval 2010-11    
EM 1992   EM-kval 1986-87

EM-kval 2014-15

   
EM 1996   EM-kval 1994-95

EM-kval 2019

   
EM 2000