IFK Göteborg år för år

         1960 1970 1980 1990 2000 2010
      1950-51  1961 1971 1981 1991 2001 2011
      1951-52   1962  1972 1982 1992 2002 2012
      1952-53  1963 1973 1983 1993 2003 2013
      1953-54  1964 1974 1984 1994 2004 2014
      1954-55  1965 1975 1985 1995 2005 2015
      1955-56  1966 1976 1986 1996 2006 2016
      1956-57  1967 1977 1987 1997 2007 2017
      1957-58  1968 1978 1988 1998 2008 2018
      1959  1969  1979  1989  1999  2009  
                  2019
                   
                   
                   

 

                                               Spelare i IFK Göteborg

         
    Debut 1940-talet Debut 1950-talet  
         
Debut 1960-talet Debut 1970-talet Debut 1980-talet Debut 1990-talet  
         
Debut 2000-talet Debut 2010-talet