Kval till Allsvenskan år för år

               
  1950 1960 1970       2020
  1951 1961 1971       2021
  1952 1962 Inget kval       2022
  1953 1963 1972-1980       2023
  1954 1964          
  1955 1965          
  1956 1966          
  1957 1967          
  1958 1968          
  1959 1969