Kval till Allsvenskan år för år

           
  1950 1960 1970    
  1951 1961 1971    
  1952 1962 Inget kval    
  1953 1963 1972-1980    
  1954 1964      
  1955 1965      
  1956 1966      
  1957 1967      
  1958 1968      
  1959 1969